Navigacija

Dir 1, jun 1 19

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Željana Radić 65

2. Adrijana Tošić 60

3. Dijana Račić 50

4. Aleksandar Kenjić 50

Usmeni ispit će se održati u petak 05.07. u 17h iznad Pravnog fakulteta.

Rad se može pogledati svakim danom 01-05.07(kao i konsultacije) od 10h iznad Pravnog fakulteta.