Navigacija

KP - rezultati teorijskog kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaKartografske projekcije - KP

Nastavni predmet: KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE

 

REZULTATI 1. TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA ODRŽANOG

DANA 30. 05. 2019. GODINE

 

Red. broj

IME I PREZIME

Broj indeksa

Broj poena

Primedba

1

Mirjana Kokotović

06/16

20,00

-

2

Nikolina Damjanović

07/16

20,00

 

3

Slađana Stanišić

15/16

20,00

-

4

Milanče Lepir

11/15

18,00

-

5

Nikolina Rajić

24/15

18,00

-

6

Stefan Azarić

04/16

15,00

-

7

Miloš Tutnjević

03/16

14,00

-

8

Miloš Aćimović

12/16

14,00

-

9

Nikolina Tutnjević

18/15

12,00

-

10

Goran Srdić

48/13

12,00

-

11

Zoran Babić

40/14

11,00

 

 

 

NAPOMENA: Polagalo 16 studenata, položilo 16. Maksimalan broj poena 20, a za prelaznu ocenu minimalno 10,5 poena! Za konačnu ocenu bitan je ukupan zbir poena (iz 2 teorijska + 2 računska kolokvijuma, prisustvo nastavi, elaborat vežbi i odbrana elaborata)! Ko je nezadovoljan brojem poena neka mi se javi!!

 

 

 

 

NASTAVNIK: prof. dr Dragoljub Sekulović, spec. kart.

SARADNIK: asistent Mladen Amović, master. inž. geod.