Navigacija

Informatika za geodete 2 - Rezultati III praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2

Treći praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 2 održan 31.5.2019. godine položio je:

R.B. Prezime i ime Indeks % Poeni
(maks. 9)
1. Janković Vladan 03/18 94 9

 

Student Miloš Tadić (br. indeksa 02/18) položio je teorijski dio kolokvijuma koji važi jedan ispitni rok.

Uvid u radove može se izvršiti u ponedjeljak, 3.6.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 9 do 10 časova.

Predmetni asistent