Navigacija

Prvi kolokvijum Diferencijalni i integralni račun 2

GrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Prvi kolokvijum iz predmeta Diferencijalni i integralni račun 2 biće održan u ponedjeljak 22.4.2019. u 10 časova u sali 1 (iznad Pravnog fakulteta).

 

Banja  Luka                                  Predmetni nastavnik