Navigacija

Dir 2, April 19

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Studenti koji su položili:

1. Nataša Jorgić 75

2. Ognjen Supić 75

3. Zorica Stanišljević 70

4. Pavle Tadić 60

5. Boris Makivić 55

6. Oliver Cvijanović 55

7. Milica Ostojić 55

8. Aleksandra Erić 50

9. Mihajlo Đalić 50

10. Dejan Ćosić 50

Usmeni ispit će biti održan 11.05. iznad Pravnog fakulteta u 9h