Navigacija

Implementiran modul Međunarodna saradnja IIS UNIBL

Oglasna pločaAktuelnostiMeđunarodna saradnjaMeđunarodni projektiStudentska mobilnost

Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju implementirala je, u saradnji sa Univerzitetskim računarskim centrom, modul Međunarodna saradnja Integrisanog informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci.

U periodu od 18. do 25. marta 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci održan je niz obuka na kojima je prezentovan modul predstavnicima organizacionih jedinica.

Prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, istakla je kako su uloženi veliki napori da se kreira funkcionalan modul, koji će olakšati sve proceduralne radnje koje se odnose na razmjenu osoblja i studenata, te omogućiti elektronske evidencije iz domena međunarodne saradnje.  

Ona je naglasila da je modul napravljen poštujući zakonske i podzakonske akte, a posebno Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja, te Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji.

Jelena Rožić ma, viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju obrazložila je značaj modula Međunarodna saradnja.

Ona je objasnila kako je osnovni cilj bio formulisanje matičnih evidencija o ostvarivanju međunarodne saradnje na svim nivoima organizacione strukture Univerziteta i svim vidovima međunarodne saradnje.

Đorđe Stojisavljević ma, viši stručni saradnik – programer, istakao je kako je modul Međunarodna saradnja kreiran savremenim Java tehnologijama, integrisan sa ostalim modulima Informacionog sistema Univerziteta, te dostupan on-line zaposlenima i studentima putem veb-aplikacija eZaposleni i eStudent.

Zaposleni i studenti će od sada, putem modula Međunarodna saradnja, moći da prate stipendije i konkurse, te da se prijavljuju na programe međunarodne razmjene osoblja i studenata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7748/Modul_medjunarodna_saradnja_3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7748/Modul_medjunarodna_saradnja_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7748/Modul_medjunarodna_saradnja_2.jpg