Navigacija

ABSRS predstavili temu „Uloga fakulteta u sistemu bezbjednosti saobraćaja“

AktuelnostiGostujuća predavanja

Dana 5.03. 2019. godine u posjeti AGGF-u su bili predstavnici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, direktor agencije mr Milija Radović i dr Milan Tešić

Tom prilikom gosti su predstavili temu „Uloga fakulteta u sistemu bezbjednosti saobraćaja“ pred nastavnicima i studentima fakulteta. Ukazali su na širinu djelovanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, pri čemu je struka građevinskih inženjera i arhitekata veoma zastupljena i izuzetno značajna.  

U toku diskusije u kojoj su učestvovali i predstavnici fakulteta, razgovarano je o uslovima izdavanja licenci za reviziju bezbjednosti saobraćaja. Istaknuta je potreba unaprjeđenja kurikuluma određenih predmeta u  cilju uključivanja tema iz bezbjednosti saobraćaja u program rada, te ohrabrivanje studenata i nastavnika da se bave ovim temama kroz nastavni proces i uzmu učešća u konferenciji koju organizuje Agencija za bezbjednost saobraćaja u oktobru svake godine. 

Istaknuto je, takođe, da Agencija i AGGF imaju uspješnu dugogodišnju saradnju na organizovanju radionica na temu „Bezbjednost saobraćaja u planiranju prostora“ koje se realizuju za sve jedinice lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, te da je u decembru 2018. godine potpisan sporazum o poslovno—tehničkoj saradnji između ovih dviju institucija.

Na temelju svega iznesenoga zaključeno je da je potrebno u narednom periodu još više jačati saradnju, na obostranu korist, ali i korist šire društvene zajednice. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__5_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__11_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__4_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__10_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7681/ABSRS__6_.jpg