Navigacija

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje - REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I PORAVNOG KOLOKVIJUMA

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaNacrtna geometrija i tehničko crtanje - NGTC

Rezultati se nalaze u prilogu.

Popravni kolokvijum je upisan u kolonu kol2. 

Minimum za prolaz na završnom ispitu je 21 bod.

Za studente koji su pod ? rezultati će biti objavljeni u utorak. 

Svi studenti koji imaju od 41-50 bodova u konačnoj  sumi su obavezni izaći na usmeni dio ispita.

Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 7.02.2019. u 10 časova, AGGF stara lokacija. 

Uvid u radove: ponedeljak od 10-12 časova.