Navigacija

MDK Rezultati pismenog ispita - Januar I termin

Oglasna pločaArhitekturaMetalne i drvene konstrukcije - MDK

MDK:

1.Milanović Vladana 51% (U)

2.Prodanović Sanja 51% (U)

Napomena:

U - studenti koji su uslovno položili imaju pravo izlaska samo na jedan termin završnog ispita, odnosno sa prvim dolaskom prof Milašinovića - BEZ IZUZETAKA!!!!

Za dodatne informacije o dolasku prof vidjeti sa šefom studentske službe!