Navigacija

JAN-FEB 2 - Rezultati ispita i upis ocjena

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 2 - RUA2Računari u arhitekturi 3 - RUA3Informatika 1 - INF1Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 1 - IFG1

Rezultati ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku (2. termin) iz predmeta: Informatika 1, Informatika 2 i Informatika za geodete 1 dati su u prilogu.

Ispit iz nastavnih predmeta Računari u arhitekturi 1 i 2 položila je Aleksandra Mlađenović (br. indeksa 07/13).

Ispit iz nastavnog predmeta Računari u arhitekturi 3 položio je Rade Valan (br. indeksa 27/12).

Upis ocjena je u četvrtak, 21.2.2019. godine u 8.15 časova u kabinetu br. 20 (lokacija iznad Pravnog fakulteta).