Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_11.2.2019.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dijela ispita održanog 11.2.2019. godine.

Termin usmenog dijela ispita će biti objavljen u toku dana ili sutra. 

Studenti koji pristupaju usmenom ispitu su dužni sa sobom ponijeti elaborat i popunjenu prijavu.