Navigacija

Rezultati konkursa za stipendiranu mobilnost osoblja u svrhu treninga na Univerzitetu u Žilinama, Slovačka

AktuelnostiMeđunarodna saradnjaMeđunarodni projektiK-FORCE

Dana 14.01.2018. godine je na znaničnoj internet stranici Arhitektonsko-građevinsko­ geodetskog fakulteta objavljen Javni konkurs za stipendiranu mobilnost osoblja u svrhu treninga na Univerzitetu u Žilinama, Slovačka. Mobilnost se obavlja u okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo).

Pregledom dostavljenog konkursnog materijala ustanovljeno je da je prijavljen jedan kandidat, Gordana Broćeta, stalno zaposlena kao docent na Arhitektonsko-građevinsko­ geodetskom fakultetu. Kandidat je dostavila svu potrebnu dokumentaciju zahtjevanu konkursom i u konkursnom roku, te zadovoljava uslove propisane Pravilnikom o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja.

Stoga, konzorcijum K-FORCE projekta predlaže kandidata Gordanu Broćetu za mobilnost u svrhu treninga na Univerzitetu u Žilinama u periodu 27. januar - 08. februar, 2019. godine.

Izvještaj se dostavlja prijavljenom kandidatu i postavlja na zvaničnu internet stranicu fakulteta u skladu sa raspisom.