Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_28.1.2019.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dijela ispita održanog 28.1.2018. godine.

Usmeni dio ispita će se održati u ponedjeljak 4.2.2019. sa početkom u 9 časova.

Studenti koji pristupaju usmenom ispitu su dužni sa sobom ponijeti elaborat i popunjenu prijavu.