Navigacija

Pripreme za studentske izbore na Univerzitetu u Banjoj Luci

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Prof. dr Goran Latinović, predsjednik Centralne izborne komisije Univerziteta u Banjoj Luci, podovom predstojećih studentskih izbora, održao je 13. decembra 2018. godine sastanak sa prodekanima za nastavu svih organizacionih jedinica UNIBL.

Na sastanku je razgovarano o metodologiji sprovođenja izbornog procesa, s obzirom na to da su prodekani za nastavu predsjednici izbornih komisija na svojim organizacionim jedinicama.

Sastanku su prisustvovali i Jovana Cvijić, sekretar Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta UNIBL, koja je u proteklim godinama učestvovala u pripremi i sprovođenju izbornog procesa, kao i Miloš Rokvić, stručni saradnik u Kancelariji prorektora za nastavu i studentska pitanja.

Izbori za članove Studentskog parlamenta i vijeća fakulteta/Akademije iz reda studenata zakazani su za 25. decembar 2018. godine u periodu od 8 do 14 časova.

Inače, prema Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti, izbornu komisiju na organizacionoj jedinici čini prodekan za nastavu i dva studenta koje imenuje CIK na osnovu dospjelih prijava za članove izborne komisije organizacione jedinice, te ukoliko ima dovoljan broj prijavljenih i njihovi zamjenici.

Prema navedenom Pravilniku, pravo da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju redovni studenti sva tri ciklusa studija koji prvi put upisuju godinu studija u kojoj se kandiduju.

Za člana nastavno-naučnih/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti, mogu da se biraju studenti sva tri ciklusa studija, upisani na studije u akademskoj godini u kojoj se biraju članovi vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci. 

Pravo da biraju imaju svi studenti, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se biraju članovi Studentskog parlamenta i članovi vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci, a koji su registrovani na glasačkoj listi koju izdaje studentska služba organizacione jedinice i dostavlja je CIK-u i izbornoj komisiji organizacione jedinice, najkasnije tri dana prije dana održavanja izbora.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7232/studentski_izbori.jpg