Navigacija

Održano pozivno predavanje iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja" - Dr Gentiana Šarku (Gentiana Sharku)

AktuelnostiMeđunarodna saradnjaMeđunarodni projektiGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 27. novembra 2018. godine održana su pozivna predavanja iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja" - Osiguranje i reosiguranje u upravljanju rizikom od katastrofa. 

Dr Gentiana Šarku (Gentiana Sharku), vanredni profesor Univerziteta u Tirani iz Albanije održala je predavanje na temu „Osiguranje i reosiguranje u upravljanju rizikom od katastrofa“ (Insurance and reinsurance as a mean of Disaster Risk Management). Tema se bavila upravljanjem rizikom i osiguranjem, kako se može upravljati rizikom od katastrofa sa tehnikama osiguranja, te su dati neki primjeri uključivanja osiguravajućih kompanija u upravljanje rizikom od katastrofa.

Predavanju su prisustvovali master studenti i nastavnici Građevinskog fakulteta usmjerenja "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja", te studenti drugih usmjerenja, kao i studenti osnovnih studija studijskog programa građevinarstvo.

>>>GALERIJA FOTOGRAFIJA <<<