Navigacija

University College London - Ljetnja škola

AktuelnostiUNIBLSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

University College London (UCL), jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u svijetu i u 2019. godine organizuje UCL Ljetnju školu. Ljetnja škola je podijeljenja u dvije sesije u trajanju od po tri sedmice, pri čemu prva sesija traje od 01.07.2019. godine do 19.07.2019. godine, a druga od 22.07.2019. godine do 09.08.2019. godine. Moguće je učestvovati ili u jednoj ili u obe sesije.

Ljetnja škola nudi preko 60 modula iz različitih oblasti, a u svakoj sesiji moguće je izučavati po jedan modul.

Onlajn aplikacije se otvaraju 30. novembra 2018. godine, a prijave primljene do 1. marta 2019. godine biće oslobođene plaćanja kotizacije na aplikaciju.

Više informacija o programu, uključujući opise modula, silabuse kao i ulazne uslove možete pronaći na adresi www.ucl.ac.uk/summerschool , a za eventualna pitanja možete se obratiti na e-mail adresu r.herron@ucl.ac.uk.

Za sve studentske upite predviđena je posebna e-mail adresa – summer@ucl.ac.uk.

U prilozima možete pronaći više podataka o dostupnim modulima.