Navigacija

SJ1, 2, 3, 4_Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita_oktobar, 2018.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

Engleski jezik 1 

Jovičić Nikola 41/51

Engleski jezik 2 

Jovičić Nikola  45/51 

Engleski jezik 3 

45/08 Babić Dragica 24/40 

 

Usmeni dio ispita će se održati u ponedeljak 15.10.2018. u 15:30 u kampusu, kabinet br. 7.