Navigacija

Dir2, usmeni ispit, Sep 2 2018

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Studenti koji su položili:

1. Vladimir Smiljanić 8

2. Goran Srdić 7

3. Savo Malešević 8

4. Vuk Radujković 7

5. Miloš Aćimović 6

6. Srđan Srdić 7

7. Stefan Azarić 7

Oktobarsku usmeni ispit će se održati u utorak 24.10. sa početkom u 16h iznad Pravnog fakulteta.