Navigacija

DIR1, LAAG, VIS - usmeni ispit

GrađevinarstvoGeodezijaLinearna algebra i analitička geometrija - LAAGVjerovatnoća i statistika - VSDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Usmeni ispiti iz predmeta: Vjerovatnoća i statistika, Diferencijalni i integralni račun 1 i Linearna algebra i analitička geometrija biće održani u utorak 23.10.2018. u 16 časova (iznad Pravnog fakulteta).

Student ima pravo da izađe na samo jedan ispit.

Student 26/13 Vujičić Miladin treba da dođe u 15:45 na upis ocjene iz predmeta Vjerovatnoća i statistika.

Banja  Luka   Pred. nastavnik