Navigacija

S-FORCE 2018 simpozijum – radionica Evropskog parlamenta za mlade

AktuelnostiGrađevinarstvoMeđunarodna saradnjaMeđunarodni projektiStudentska mobilnostK-FORCE

Drugi dan simpozijuma S-FORCE 2018 (Students For Resilient soCiEty - S-FORCE 2018) u okviru Erasmus+ K-FORCE projekta 29. septembra 2018. održana je radionica za studente u skladu sa metodologijom rada Evropskog parlamenta za mlade (European Youth Parliament). Radionica je organizovana tako da su studenti, učesnici simpozijuma, raspoređeni u radne grupe – komitete. Svaka radna grupa je imala svog koordinatora, člana Evropskog parlamenta za mlade i novinare koji su pratili rad i napredovanje grupa. Tri radne grupe imale su zadatak da analiziraju, obrazlože i daju rješenja za različite probleme u oblasti upravljanja rizikom u građevinarstvu, a sve u skladu sa temom projekta K-FORCE. 

Na početku radnog dana koordinatori svake grupe su realizovali niz kreativnih vježbi sa ciljem uspostavljanja pozitivnog radnog okruženja i otvorene komunikacije između članova radne grupe. Drugi dio radionice podrazumijevao je razmjenu mišljenja, analize i rješenja određenih tema unutar radnih grupa, za šta su grupe imale više od 4 sata. Pri realizaciji zadataka, svaka grupa je imala na raspolaganju stručnjake iz određene naučne oblasti, članove konsultantskog odbora, koji su dali odgovore na sva pitanja i doprinijeli kvalitetnijim i stručnijim rješenjima svake radne grupe. Kao rezultat rada, radne grupe u saradnji sa koordinatorom, su bile obavezne izraditi dokument rezolucije rješenja za dati problem koja su dostavljena Evropskom parlamentu za mlade. Kao završni dio radionice, organizovana je Generalna skupština (General Assembly) gdje su sve radne grupe redom predstavile svoja rješenja, nakon čega je uslijedila panel diskusija i odbrana datih rješenja, a potom i glasanje. Rezultati glasanja učesnika Generalne skupštine potvrdili su da su sve tri radne grupe uspješno izvršile zadatak iz oblasti upravljanja različitim rizikom u građevinarstvu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__1_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__5_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__6_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__7_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__8_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__4_.jpg