Navigacija

DIR 2, Sep 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Studenti koji su položili:

1. Savo Milošević 72

2. Stefan Azarić 70

3. Nikolina Rajić 70

4. Radomir Grujić 70

5. Jovana Đurđević 67

6. Jovana Grubor 63

7.  Nikolina Dušanić 60

8. Milica Bosnić 60

9. Dragana Bosnić 60

10.  Slađana Stanišić 50

11. David Jaćimović 50

12. Stefan Čivčić 50

13. Goran Srdić 50

14. Jelena Mirković 50

15.Mitar Knežević 50

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 01.10. u 9.30h iznad Pravnog.

Termin usmenog ispita biće određen naknadno.