Navigacija

SJ2_rezultati 2. kolokvijuma_jun, 2018

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2

SJ2 Engleski jezik 2

16/15 Tubak Slaviša 16.5/20

25/14 Lazičić Đurđa 15/20

09/15 Blagojević Miloš 14.5/20

12/15 Stojaković Saša 19/20 

06/20 Ševa Nina 18/20

Rašović Strahinja 12/20

09/14 Milotić Milena 13.5/20