Navigacija

Matematika za Geodete, April

Oglasna pločaGeodezijaMatematika za geodete - MG

Studenti koji su položili:

1. Dara Soprenić 70

2. Dijana Bera 68

3. Marina Malinović 63

Usmeni ispit će se održati 07.05. u 17 sati i 16.05. u 15 sati na PMF-u.