Navigacija

AP45 preliminarna predaja

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 5 - AP5Arhitektonsko projektovanje 4 - AP4

Preliminarna predaja je 22.05.2018, što znači da imate jako malo vremena za razradu vaših projekata. Moramo da se uozbiljimo. Molim da na vježbe ne dolaze oni koji nemaju u 1 na 200 postavljene sve osnove (sa namještajem), presjeke i radne makete zgrade i vrtića, jer u tom slučaju nemamo o čemu razgovarati. Pokušajte u što većoj mjeri da zaokružite (pojavnost, fasade) bar jednu od dvije kuće.

Srećan rad, iz kabineta