Navigacija

AP45 preliminarna 22. maja

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 5 - AP5Arhitektonsko projektovanje 4 - AP4

Obavezni prilozi:

1. Situacija 1:500, sa maketom (to valjda imate)

2. Osnova prizemlja sa mobilijarom i okolnim parterom: i zgrada i vrtić 1:100 (konačna predaja je 1:100), eventualno 1:200

2. Osnove svih etaža i za zgradu i za vrtić 1:100 (konačna predaja je 1:100), eventualno 1:200

3. Po dva presjeka: dva za zgradu, dva za vrtić 1:100 (konačna predaja je 1:100), eventualno 1:200

4. Sve fasade zrade, sve fasade vrtića 1:200 ili 1:100

5. OBAVEZNO Radna maketa zgrade i radna maketa vtiča 1:200

6. Osnova podzemne parking garaže / postavka, konačno rješenje ćemo raditi 28.maja

*konsultacije pon 12-16 časova

Srećan rad, iz kabineta