Navigacija

AP_10_ nedostaju prijave

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 10 - AP10

u prilogu zapisnik sa prethodnih ispitnih rokova...kolege kojima je naznačeno u oba roka da nisu izašli na ispit, zapravo nisu dostavili prijave, neke kolege su dostavili prijave, ali nisu prijavili ...molim vas da to uradite za sljedeći rok i lično, ili da vam kolege donesu prijavu  u terminu ispita.

LP