Navigacija

LAAG - Upis ocijena Građevinarstvo

GrađevinarstvoLinearna algebra i analitička geometrija - LAAG

U prilogu se nalaze rezultati završnog ispita iz Linearne algebre i analitičke geometrije.

 

Upis ocijena je u srijedu 14.3.2018. u 18 časova u kancelariji predmetnog nastavnika. Tada je i uvid u radove.

Napomena: Studenti su obavezni da donesu prijave na upis. Ako student koji je položio ispit ne dođe na upis ocijena u predviđenom terminu smatra se da nije zadovoljan ocjenom.

Banja Luka 12.3.2018.                 Pred. nastavnik