Navigacija

Prezentacija Centra za održivost i integrativni dizajn AGGF-a

AktuelnostiArhitekturaNovosti i obavještenjaMeđunarodni projektiKonferencije i skupovi

U petak, 16.02.2018. u prostorijama AGGF-a Studentskom gradu održana je inicijalna prezentacija Centra za održivost i integrativni dizajn Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.

Osnivanje Centra je jedan od tri osnovna cilja Erazmus plus projekta  „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održive i otporne životne sredine“ (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments - KLABS) - 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3764/001-001).

Planirano je da više takvih centara – osnovanih na visokoškolskim institucijama u Mostaru, Beogradu, Novom Pazaru, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Banjoj Luci – razviju komplementarnu i koordinisanu saradnju u okviru svojevrsne regionalne mreže.

Prezentaciji Centra – koncipiranog, primarno, kao integrativnog i interdisciplinarnog, te orijentisanog ka temama održivosti  – prisustvovali su gosti sa više organizacionih jedinica Univerziteta, gosti iz institucija i organizacija izvan organizacionog okvira Univerziteta, kao i zainteresovani pojedinci. Prezentaciju i naknadnu diskusiju vodio je doc. dr Ognjen Šukalo.

Nakon okončanja formalno-pravnih procedura osnivanja Centra (ove procedure su u toku), planiran je i zvanični početka rada, uključujući i dodatne prezentacije na institucijama sa kojima će se u budućnosti sarađivati kroz specifičnu interdisciplinarnu platformu.

Slike

 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7559.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7560.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7545.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7554.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7555.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7544.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7546.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7548.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7549.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7551.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7552.jpg
 • /uploads/attachment/vest/5843/DSC_7550.jpg