Navigacija

Predaja i odbrana elaborata iz GI1, GI2, GIS, K1, K2, KP, SUPiK

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KP

Predaja elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi, Karotgrafija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata je do 4.2.2018. godine.

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi je 5.2. od 11:00. 

Odbrana elaborata iz predmeta Karotgrafija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata je 5.2. od 13:00.