Navigacija

AUP2 i AP10, dinamika rada i 26. januar 2018.

Oglasna pločaArhitekturaArhitektura unutrašnjih prostora 2 - AUP2

Obavezno pogledajte rad Drugim očima (video i tekstove) https://drive.google.com/drive/folders/1lhOXMFk6W_I1L7iKQ6X9N6PRpH97mRRa.

Rad je cjelovit i kao format spreman za izlaganje.

Svi studenti koji slušaju predmet su obavezni doći u termin predavanja i vježbi. Nikakvi izgovori, toliko puta prešućeni i izgovoreni, tokom ovog semestra nisu opcija.

Kuća.

Raditi na Priči! Odštampati sve fotografije svih grupa iz prvog zadatka. Pregledati sva videa iz drugog i trećeg zadatka, svih grupa, i odštampati print skrinove koji koriste Priči. 

Mape kuće.

Raditi dalje. Vanja i Maja su vam na raspolaganju. Stupite u kontakt sa njima. dzunglas66@gmail.com, maja_radmanovic@yahoo.com

Tijelo kuće.

Donjeti fotoaparat i tri različita materijala za maketu. Ne štedite u količinama, jer će biti radno!

Priče o kući. (kampovanje)

Donjeti video/a i tekst.

Priče u kući. (čekanje)

U ponedeljak, 22. januara 2018, očekujemo da se stolica koristi u hodniku AGGF-a s mogućnošću da oni koji ju budu koristili daju svoja zapažanja.

Priče ispod pokrivača.

Radite dalje.

Drugim očima.

Doći obavezno u petak.

Vidimo se!