Navigacija

Potpisi iz DIR1 i LAAG

GrađevinarstvoGeodezijaLinearna algebra i analitička geometrija - LAAGDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Predmetni nastavnik će potpisivati indekse iz navedenih predmeta u sljedećim terminima:

LAAG u ponedjeljak 25.12.2017. u 14 časova,

DIR 1 u utorak 26.12.2017. u 17 časova.

Studenti koji nisu u mogućnosti lično da dođu indekse mogu poslati po nekom od kolega.

Ako nisu u prilici da pošalju po nekom od kolega u navedenim terminima, onda potpis mogu dobiti u četvrtak 28.12.2017. u periodu 12-13 časova.

 

Banja  Luka  20.12.2017.   Pred. nastavnik