Navigacija

LAAG, OKT 1

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaLinearna algebra i analitička geometrija - LAAG

Studenti koji su položili:

1. Gordana Gogić   80

2. Boško Krupljanin   50

3. Jovana Milašinović   50

4. Nikolina Kukić   50

5. Jovana Radešić   50

6. Aleksandar Nastić 50

 

Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 09.10.2017 u 10.00 časova. Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 12.10.2017. u 12.00 iznad Pravnog fakulteta.