Navigacija

Termin predaje i odbrane elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KP
Termin predaje elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi je 15.02.2017. godine. Termin odbrane elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi je 16.02.2017. godine od 10 časova.