Navigacija

Matematika za Geodete, jan 1

Geodezija
Ispit: Niko nije položio. Kol 2. 1. Milena Milotić 50 Radovi se mogu pogledati u utorak (07.02) u 10.15h iznad Pravnog fakulteta.