Navigacija

DSS, PŽ, PUTEVI, GS, PP- predaja elaborata

GrađevinarstvoGradske saobraćajnice (s) - GSPutevi - PUTProjektovanje puteva - PPProjektovanje željeznica - PŽDonji stroj saobraćajnica - DSS
Predaja elaborata u okviru prvog termina januarsko-februarskog ispitnog roka biće održana: DSS: 23.01.2017. u 13:00 časova (usmeni ispit- AGGF4) PŽ: 25.01.2017. u 11:00 časova  (AGGF4) PUTEVI: 30.01.2017. u 12:00 časova (AGGF4) GS: 31.01.2017. u 10:00 časova (AGGF4) PP: 31.01.2017. u 11:00 časova (AGGF4)