Navigacija

SJ3-SJ4_ SPGEO_rezultati pismenog dijela ispita_ oktobar, 2016.

Geodezija
SJ3 39/12 Đajić Lazar            60/60   SJ4 49/09 Vranić Bojan      60/60 62/09 Čubra Mihaela     51/60 Usmeni dio ispita će se održati u srijedu, 05.10.2016. u 12.00, kabinet 7 (kampus).