Navigacija

Termin računskog dijela ispita iz predmeta Kartografija 1 i Kartografske projekcije, predaje i odbrane elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPMMK
Računski dio ispita iz predmeta Kartografija 1 i Kartografske projekcije održaće se 08.09.2016. godine od 08:30. Termin predaje elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka je 07.09.2016. godine do 16:00. Termin odbrane elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka je 08.09.2016. godine od 10:00.