Navigacija

SJ6 i SJ8_SPGEO_termin usmenog dijela ispita_oktobar, 2016.

Geodezija
Usmeni ispit će se održati u utorak, 27.09.2016. u 12.00, u kampusu, kabinet K1.