Navigacija

Satelitska geodezija, rezultati ispita

Geodezija
U prilogu su rezultati ispita iz Satelitske geodezije, održanog 06.09.2016.