Navigacija

Rezultati teorijskog dijela ispita iz fizike (ARH,GRA,GEO)

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaGrađevinska fizika - GRFFizika zgrade - FZFizika - FI
Rezultati teorijskog dijela ispita iz fizike nalaze se u prilogu.Rez-FTeorSepII2016.pdf
Rez-GFTeorSepII2016.pdf
Rez-FZTeorSepII2016.pdf
Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 26.9. prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli.