Navigacija

IG1, IG2 i IG3 - termin teorijskog dijela ispita

Oglasna pločaGeodezija
Teorijski dio ispita iz predmeta IG1, IG2 i IG3 biće održan 28.09.2016. (srijeda) sa početkom u 12:00 časova. Pravo izlaska na ispit imaju studenti koji su ispite iz pomenutih predmeta prijavili za prvi ili drugi termin septembarskog roka.