Navigacija

ORGANIZACIJA I IZVODJENJE RADOVA- OIR termini za predaju elaborata

ArhitekturaOrganizacija i izvođenje radova - OIR
Studenti, koji nisu predali elaborat, mogu to učiniti u termima 1. i 2. septembarskog ispita iz predmeta ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE RADOVA.