Navigacija

Fizička geodezija, rezultati ispita

Geodezija
U prilogu su rezultati računskog dijela ispita iz Fizičke geodezije, održanog 31.08.2016.