Navigacija

SK - rezultati teorijskog dijela ispita

ArhitekturaStatika konstrukcija - SK
Teorijski dio iz predmeta Statika konstrukcija (Arhitektura) u okviru prvog termina junsko-julskog ispitnog roka položili su: Konačne ocjene:
Rb Prezime i ime Br. indeksa ocjena
1 Papaz Dajana 11/14 7(sedam)
2 Mijatović Nedeljka 17/12 7(sedam)