Navigacija

SK - rezultati pismenog dijela ispita

ArhitekturaStatika konstrukcija - SK
Pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija održan 8.7. položio je student Adnan Dervić (60%). Radovi se mogu pogledati u četvrtak 14.7. u 10:00 časova (kampus). Teorijski dio ispita u okviru drugog termina junsko-julskog ispitnog roka će se održati u petak 15.7. u 10:00 časova u kampusu.