Navigacija

Modalna analiza – teorija, eksperiment i primjena u detekciji strukturnih oštećenja

Knjige
 Modalna analiza – teorija, eksperiment i primjena u detekciji strukturnih oštećenja Autor: doc.dr Valentina Golubović Bugarski

 Sadržaj monografije koncipiran je u osam poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje u kojem se čitaocima ukratko objašnjava šta su modalna analiza i modalno testiranje, koja su područja primjene modalne analize i u kojim industrijskim granama se praktično primjenjuje modalna analiza. U drugom i trećem poglavlju objašnjena je modalna analiza sistema sa jednim i sistema sa više stepeni slobode. U četvrtom poglavlju objašnjeno je modalno testiranje kao eksperimentalni pristup u testiranju strukturalne dinamike. Peto poglavlje posvećeno je identifikaciji modalnih parametara iz izmjerenih FRF funkcija, što je poznato pod nazivom eksperimentalna modalna analiza. U šestom poglavlju objašnjene su tehnike analize odziva strukture usljed pobude unešene stvarnim, radnim ili ambijentalnim opterećenjem (ODS i OMA analiza). Dat je prikaz primjene ovih tehnika u modalnoj analizi velikih građevinskih konstrukcija. Sedmo poglavlje je posvećeno primjeni modalne analize u detekciji strukturnih oštećenja, a u osmom poglavlju opisan je proces implementacije tehnologije detekcije strukturnih oštećenja.

 
[ISBN] 978-99955-752-8-9 [broj strana] 319 [godina izdanja] 2015