Navigacija

SJ2_SPGEO_2.ciklus_konačni rezultati kolokvijuma i pismenog dijela završnog ispita

Oglasna pločaGeodezija
Rezultati  Usmeni dio ispita i upis ocjena će biti u petak, 05.02.2016, u 17.00, na kampusu.