Navigacija

GM1, GM2, MATA - Rezultati ispita socijalnog roka

Oglasna pločaGrađevinarstvoGrađevinski materijali 1 - GM1Građevinski materijali 2 - GM2Materijali u arhitekturi - MATA
UNIVERZITET U BANJALUCI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET KATEDRA ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE   Rezultati teorijskog dijela ispita održanog dana 23.10.2015. godine (Četvrti septembarsko-oktobarski rok – socijalni rok)     GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1  
R.B. Prezime i ime Br. indeksa Predispitne obaveze Ispit Ukupno bodova Konačna ocjena
1. Krajnović Aleksandar 24/13

27

48 75

8

2. Popović Slaviša 35/13

25

32 57

6

      GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2  
R.B. Prezime i ime Br. indeksa Predispitne obaveze Ispit Ukupno bodova Konačna ocjena
1. Lulić Vladan 44/13

23,5

17,5+30 71

8

2. Jovićić Nikola 32/09

12

20+24 56

6

    MATERIJALI U ARHITEKTURI  
R.B. Prezime i ime Br. indeksa Predispitne obaveze Ispit Ukupno bodova Konačna ocjena
1. Čigoja Njegoš 18/13

Nije položio

-

Nije položio

2. Jevtović Anja 19/13

28

45 73

8

3. Kenjić Maja 09/12

27

40 67

7

4. Lakić Jelena 46/11

13

39 52

6

5. Mirošljević Ivana 67/10

24

43 67

7

    Upis ocjena u indeks 11.11.2015 u 12 h, u kabinetu br. 13.

IZ KABINETA