Navigacija

GM2 - Rezultati računskog dijala ispita održanog 08.09.2015. godine

GrađevinarstvoGrađevinski materijali 2 - GM2
UNIVERZITET U BANJALUCI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET KATEDRA ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE   GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2  

Rezultati pismenog (računskog) dijela ispita

održanog dana 08.09.2015. godine

 (Drugi septembarsko-oktobarski rok)

 

R.B.

Prezime i ime Br. indeksa Osvojeno poena
1. Praštalo Petar

23/12

91

2. Macura Srđan

18/12

70

3. Gavrić Ivana

50/13

65

4. Lulić Vladan

44/13

62

5. Babić Dragica

45/08

59

6. Dabić Momirka

29/13

37

7. Antonić Ivana

22/11

36

8. Popović Vitomir

23/11

35

9. Pavlović Igor

27/09

3

10.

Ivanišević Maksim

42/09

0 (odustao)

  Preporučuje se studentima da u redovnim terminima konsultacija (ponedeljkom i srijedom od 11.00 h do 12.30 h, u kabinetu br. 13), pogledaju svoje radove. Položen pismeni (računski) dio ispita podrazumijeva da je student osvojio 50 i više bodova od mogućih 100. Nakon položenog pismenog (računskog) dijela ispita, student stiče pravo da pristupi teorijskom (usmenom) dijelu ispita. Na teorijski (usmeni) dio ispita student može pristupiti dva puta, a po osnovu jednog položenog pismenog (računskog) ispita, pri čemu mu pozitivni rezultati, osvojeni na pismenom (računskom) ispitu, važe 6 mjeseci u okviru jedne školske godine (Konkretno, za predmet Građevinski materijali 2, obzirom da se sluša u ljetnjem semestru, školska godina za polaganje traje od prvog junsko-julskog roka, zaključno sa aprilskim rokom. Dakle, za školsku godinu 2014/2015 prvi rok je - 1. termin junsko-julskog roka u 2015. kalendarskoj godini, a posljednji termin je – aprilski rok u 2016. kalendarskoj godini).
IZ KABINETA