Navigacija

GM2 Rezultati računskog dijela ispita, održanog 25.08.2015

GrađevinarstvoGrađevinski materijali 2 - GM2
UNIVERZITET U BANJALUCI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET KATEDRA ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE   GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2     Rezultati pismenog (računskog) dijela ispita održanog dana 25.08.2015. godine (Prvi septembarsko-oktobarski rok)  

R.B.

Prezime i ime Br. indeksa

Osvojeno poena

1. Pavlović Srđan

06/13

82

2. Miljević Boško

30/13

81

3. Šipka Tanja

03/12

70

4. Tutorić Gordana

01/13

65

5. Topić Nemanja

19/13

64

6. Raljić Đorđe

22/13

63

7. Bajić Marko

10/13

61

8. Dragić Milkica

13/13

57

9. Kopuz Siniša

03/13

53

10. Janjić Jovana

03/11

41

11. Babić Dragica

45/08

33

12. Dundžić Nikola

25/12

29

13. Praštalo Petar

23/12

17

14. Gavrić Ivana

50/13

6

  Preporučuje se studentima da u redovnim terminima konsultacija (ponedeljkom i srijedom od 11.00 h do 12.30 h, u kabinetu br. 13), pogledaju svoje radove. Položen pismeni (računski) dio ispita podrazumijeva da je student osvojio 50 i više bodova od mogućih 100. Nakon položenog pismenog (računskog) dijela ispita, student stiče pravo da pristupi teorijskom (usmenom) dijelu ispita. Na teorijski (usmeni) dio ispita student može pristupiti dva puta, a po osnovu jednog položenog pismenog (računskog) ispita, pri čemu mu pozitivni rezultati, osvojeni na pismenom (računskom) ispitu, važe 6 mjeseci u okviru jedne školske godine (Konkretno, za predmet Građevinski materijali 2, obzirom da se sluša u ljetnjem semestru, školska godina za polaganje traje od prvog junsko-julskog roka, zaključno sa aprilskim rokom. Dakle, za školsku godinu 2014/2015 prvi rok je - 1. termin junsko-julskog roka u 2015. kalendarskoj godini, a posljednji termin je – aprilski rok u 2016. kalendarskoj godini).
 

IZ KABINETA